Historyczne ciekawostkiNiniejsze opracowanie zawiera genezę i zarys dziejów turystyki narciarskiej w Beskidach Zachodnich ze szczególnym uwzględn
ieniem wkładu w jej rozwój mieszkańców miast Bielska i Białej oraz Bielska-Białej, jako pionierskiego i wiodącego ośrodka w tej dziedzinie na terenie Beskidu Małego, Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego. Skrótowo przytoczony został wkład poszczególnych towarzystw i klubów w tej dziedzinie. Turystów zainteresowanych tą tematyką kieruję do Baraniogórskiego Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej  PTTK  przy schronisku na Przysłopie pod Baranią Górą, który posiada bogatą ekspozycję poświęconą dziejom turystyki narciarskiej w Beskidach.1. Pionierzy  narciarstwa w Beskidach Zachodnich 

Materiały do stron "Historyczne ciekawostki" zebrał i przygotował Jan Brylski.