Żydowskie  Towarzystwo 
Turystyczno - Narciarskie „Makkabi” 
w Bielsku (1928 – 1939 rok)


Stempel Ż.T.T.N. „Makkabi”

Stempel Ż.T.T.N.
„Makkabi”

Sygnatura  Ż.T.T.N.
„Makkabi”

Wzrastające zainteresowanie na początku XX wieku turystyką i narciarstwem w Beskidach Zachodnich przyczyniło się do rozwoju organizacji 
turystycznych oraz zagospodarowania turystycznego gór. W tym czasie działały już prężnie w Beskidach Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i niemiecki Beskiden -Verein. Dążenie do uniezależnienia się w tej dziedzinie ludności pochodzenia żydowskiego doprowadziło w 1925
 roku do przekształcenia organizacji „Bielitz – Bialer  Israelitischer Turnverein ” w Bielsko-Bialskie Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe „Makkabi”, które z Żydowskim Klubem Sportowym „Hakoach ” podporządkowano, powstałemu w 1926 roku, Zarządowi Okręgu Zachodnio-Południowej Polski Żydowskich Towarzystw Gimnastyczno-Sportowych „Makkabi ”z siedzibą w Bielsku. W 1928 roku przy bielsko-bialskim „Makkabi ” powstała sekcja narciarska, przekształcona w 1931 roku w ogólnopolskie  Żydowskie Towarzystwo Turystyczno – Narciarskie „Makkabi ” w Bielsku.
 Rozwój ruchu turystyczno-narciarskiego spowodował potrzebę stworzenia własnej bazy w  górach umożliwiającej skoncentrowanie w niej żydowskiego ruchu turystycznego i narciarskiego. Ponieważ okolice Bielska i Białej były już turystycznie zagospodarowane, wybrano więc bardziej odległy Beskid Żywiecki. W 1925 roku postanowiono wznieść drewniane schronisko na malowniczo położonej Hali Boraczej (854 m n.p.m.). Budynek ten w 1932 roku strawił pożar. Na tej samej parceli według projektu architekta Feliksa Korna z inicjatywy prezesa klubu inż. Oskara Deutscha oraz przy wsparciu komitetu organizacji budowy w składzie : Feiler, Kestel, Matzner i Zeitiger zbudowano nowe okazałe piętrowe murowane schronisko. Zimą w schronisku organizowano obozy narciarskie oraz kursy jazdy na nartach. Schronisko to zarządzane obecnie przez PTTK nadal służy turystom licznie odwiedzającym Beskidy.