PIONIERZY  NARCIARSTWA W  BESKIDACH  ZACHODNICHGórale wiślańscy jeszcze w latach 20–tych używali przy  zjeździe sznurków do kierowania  nartami.
Początki turystyki narciarskiej w Bielsku-
Białej i okolicy sięgają schyłku XIX wieku, kiedy to turyści kochający góry 
zaczęli szukać możliwości swobodnego poruszania się w nich zimą i na sprowadzonych nartach podejmują pierwsze odosobnione i nieudolne próby pokonywania okolicznych ośnieżonych stoków Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego a następnie zapuszczają się w bardziej oddalony Beskid Żywiecki  i  na  Babi
ą Górę. 

Do pionierów narciarstwa na tym terenie należą:
inż.
Karasek, inż. L. Schorsch, Bruno Weiss i dr Satzinger.


Narciarz z metalowymi wiązaniami alpejskimi typu lilienfeldzkiego (Mathiasa Zdarskyego) i jednym długim bambusowym kijem.
W  Beskidach Zachodnich podobnie jak w Karpatach Wschodnich oraz innych prowincjach monarchii austro-węgierskiej (Morawy, Jeseniki, Karkonosze) w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku wielu leśników używało nart do celów służbowych. W Beskidzie Śląskim pierwszymi leśnikami – narciarzami byli: Greń, Sturca i Buchta.Pierwszego znanego narciarskiego wyjścia na Babią Górę dokonało 
6-ciu narciarzy niemieckich z Górnego Śląska w dniach  5–7 stycznia 1906 roku (inż. Christian Marwitz z Zabrza – członek sekcji  B-B d BV  z  kolegami ).

Kolejnego wyjścia na Babią Górę w Święta Wielkanocne 1907 roku dokonali  narciarze z Bielska-Białej ( Schlesinger, Kroczek, dr Satzinger,  Starke, inż. L. Schorsch  i  Wilke  z  żoną – członkowie sekcji B-B d BV ).

Narciarz stosujący norweską technikę jazdy tzn. przy użyciu dwóch kijków. Technika ta przyjęła się powszechnie w Beskidach  Zachodnich ok.1910 r.

Dnia 2 lutego 1908 r. wierzchołek Babiej Góry osiągnęło 4 polskich narciarzy Walery i Ferdynand Goetel, Jan Nowak z Krakowa oraz Władysław Pawlica z Zakopanego.


W lutym 1910 roku na nartach Babią Górę osiągają Walery Goetel i Mariusz Zaruski wraz z 18-to osobową wycieczką Zakopiańskiego Oddziału Narciarzy Towarzystwa Tatrzańskiego.

Wzrastająca liczba narciarzy i chęć wspólnego oraz bezpiecznego pokonywania ośnieżonych gór doprowadziła 14 października 1907 r. do utworzenia pierwszego Towarzystwa skupiającego narciarzy pod nazwą Wintersportclub der Sektion Bielitz–Biala des  Beskidenvereins.