POLSKIE  TOWARZYSTWO  TATRZAŃSKIE

Bielsku i w Białej  (1926 – 1950)Odznaka Sekcji Narciarskiej
Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego

SEKCJA  NARCIARSKA  PTT  W  BIELSKU:

Powstała w 1926 roku przy Oddziale PTT w Cieszynie a od 1930 r. działała przy nowo utworzonym Oddziale PTT w Bielsku. Skupiała ok. 80 członków. SN organizowała kursy narciarskie dla początkujących oraz wycieczki narciarskie głównie na bazie schronisk górskich wybudowanych przez Oddział PTT w Bielsku (tj.: w Zwardoniu tzw. „ Dworzec Beskidzki “, na Wielkiej Raczy oraz na Przegibku w Beskidzie Żywieckim).

SEKCJA  NARCIARSKA  PTT  W  BIAŁEJ:

 Powstała w 1928 r. przy Oddziale PTT w Żywcu a od 1933 r. działała przy nowo powstałym Oddziale PTT w Białej. Najbardziej aktywnymi narciarzami byli: Tomasz Wróbel, Jan Stawawczyk, Władysław Zajączek, Franciszek Płonka, Stanisław Merta, dr Zygmunt Drobniewicz. SN prowadziła działalność sportową i turystyczną oraz zrzeszona była w PZN. Skupiała 70 – 130 członków. SN organizowała rajdy, biegi oraz zawody o „Odznakę za Sprawność PZN ” na Magurce i w Szczyrku

SEKCJA  NARCIARSKA  ODDZIAŁU  PTT  W  BIELSKU-BIAŁEJ  (1945 – 1950 r.):

W 1945 r. Oddziały PTT w Białej i Bielsku łączą się w jeden Oddział PTT obejmujący zasięgiem działania oba miasta. SN była jedną z ośmiu SN reaktywowanych po II wojnie światowej przy oddziałach PTT. SN organizuje Narciarskie Okręgowe Mistrzostwa Śląska i jest współorganizatorem Harcerskich Narciarskich Mistrzostw Polski w Szczyrku oraz znakuje i utrzymuje zimowe narciarskie szlaki turystyczne w Beskidach. Duże sukcesy sportowe odnoszą narciarze SN w konkurencjach alpejskich:  Jan Płonka (olimpijczyk) i Witold Stańco a w konkurencjach klasycznych Józef Jurzak.

W Towarzystwach Narciarskich w wyniku doskonalenia umiejętności technicznych narciarzy obok uprawiania turystyki narciarskiej dostrzeżono możliwości współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach narciarstwa zjazdowego, biegowego oraz skokach. Oba te kierunki narciarstwa w PTT funkcjonowały na równych prawach aż do 1951 r. kiedy to narciarstwo sportowe skupiło się wyłącznie w klubach sportowych zrzeszonych w reaktywowanym Polskim Związku Narciarskim (PZN) natomiast turystyka narciarska skupia się w utworzonym w grudniu 1950 r.  PTTK.