Logo PTTK

TURYSTYKA  NARCIARSKA  W  ODDZIALE

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO

W  BIELSKU-BIAŁEJ OD  1951  ROKU


W 1950 roku powstaje PTTK z połączenia PTT i PTK. Ponieważ na terenie Bielska-Białej i powiatu nie istniał Oddział PTK, przeto Oddział PTT zmienił tylko nazwę na Oddział PTTK.

SEKCJA  TURYSTYKI  NARCIARSKIEJ  (1951 – 1957 r.)

W 1952 roku liczy 202 członków, współorganizuje II Ogólnopolski Rajd Narciarski PTTK z metą w  Wiśle - w ramach przygotowania tras dla Rajdu oznakowano w Beskidach szlaki narciarskie o łącznej długości 742 km. W 1952 r. powołane zostało Beskidzkie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Bielsku-Białej (później przemianowane na Beskidzką Grupę GOPR, aktualnie jej siedziba mieści się w Szczyrku) – wśród pierwszych ratowników 1/3 stanowili narciarze z SN Oddziału  PTTK w Bielsku-Białej.

KOMISJA  TURYSTYKI  NARCIARSKIEJ  (od 1958 r.)

Organizowała corocznie wiele rajdów (np.: I i II Ogólnopolski Górski Rajd Narciarski Metalowców, Rajdy Narciarskie Włókniarzy, w których uczestniczyło po kilkuset narciarzy), wycieczki narciarskie oraz zawody i kursy na przodowników narciarskich PTTK, prowadziła licencjonowaną Szkołę Narciarską PTTK w Szczyrku, która np.: w 1974 r. przeszkoliła na kursach 58 grup narciarzy. Szlaki narciarskie w rejonie Szyndzielni utrzymywane (ubijane) były po dużych opadach śniegu przez specjalne brygady „narciarzy-deptaczy”, którzy wykonywali pracę dzisiejszych ratraków. Najaktywniejszymi narciarzami w tym czasie byli: Mieczysław Peterek, Tadeusz Bielecki, Stanisław Dawidowski, Tadeusz Jan Mikulski, Stanisław Zontek, Józef Skawina, Karol  Lazarek i Józef Czader a w ostatnich latach   Jan Brylski oraz Edmund Brzozowski .

Aktualnie w Oddziale PTTK „PODBESKIDZIE” aktywnie działa kilkudziesięciu Instruktorów i Przodowników Turystyki Narciarskiej PTTK. W 2004 roku ZG PTTK powierzył Oddziałowi organizację  III Międzynarodowego Zimowego Zlotu Turystów z metą w Szczyrku a w 2010 roku VI Międzynarodowego Zimowego Zlotu Turystów z metą w Bielsku-Białej, w Zlotach tych na trasach przebiegających po obficie ośnieżonych Beskidach uczestniczyło każdorazowo po kilkuset narciarzy z Czech, Polski i Słowacji .