Wintersportclub der Sektion Bielitz–Biala des  Beskidenvereins  (VSC d BV)Pierwszym  prezesem Towarzystwa VSC d BV był Wilhelm Schlesinger ( fabrykant – był inicjatorem, twórcą planów i przewodniczącym komitetu 
budowy schroniska BV przy Głodnej Wodzie pod Diablakiem, wytyczył i znakował pierwsze szlaki turystyczne na Babiej Górze a w latach 1894 - 1905 opiekował się książkami pamiątkowymi umieszczonymi na Diablaku, redaktor Jarhbuch BV ) a w latach 1908–1922  Wilhelm Kroczek (archiwista).

Prezes  VSC d BV
Wilhelm Kroczek 
Do 
najbardziej aktywnych narciarzy w tym czasie należeli: R. Swoboda, W. Wilke, V. Georgiades, F. Jankowski, H. Kisza, Ed. Stonawski, E. Nowak, F. Aschenbrenner, J. Prochaska, V. Starke.
Dzięki zabiegom klubu zostają otwarte zimą i udostępnione dla narciarzy schroniska BV na Szyndzielni oraz Magurce. W schroniskach tych klub udostępniał bezpłatnie dla młodzieży z okolicznych gmin sprzęt narciarski oraz sanki. Klub organizuje pogadanki, odczyty oraz pokazy techniki jazdy narciarskiej i kursy sprowadzając instruktorów z Wiednia i Węgier. Wydany zostaje w 1912 r. „Przewodnik narciarski po Beskidach” - autorstwa Tischler i Wilke. W 1923 r. grupa składająca się z 83 narciarzy klubu przemierza Tatry pokonując szereg trudnych wysokogórskich tras narciarskich.

Klub buduje skocznie narciarskie na Magurce (909 m n.p.m.) – w 1909 r. i Szyndzielni (1029 m n.p.m.) – w 1923 r. oraz własne schroniska górskie pod Romanką (1366m n.p.m.) – w 1913 r., na Skrzycznem (1252 m n.p.m.) – w 1924 r. oraz  pod Pilskiem w rejonie Przełęczy Glinne (domek myśliwski). Wytycza i tyczkuje pierwsze szlaki narciarskie w rejonie Pilska i Babiej Góry a w latach 1940–41 buduje pierwszą nartostradę długości 5 km z Szyndzielni na Dębowiec (686 m n.p.m.). W klubie szczególnie propagowano turystykę narciarską np. każdy narciarz, który pokonał dzienną trasę długości 30 km otrzymywał w schronisku 33 %  zniżkę.

Schronisko  VSC d BV  na  Skrzycznem
 (1252 m  n.p.m.)

Klub organizuje w sezonie 1908/9 pierwsze na terenie Galicji międzyklubowe (międzynarodowe) zawody narciarskie na trasie: „ Josefsberg ”(obecnie  Magurka)  – Straconka (Beskid Mały), w których zwycięża Bruno Weiss – Bielsko a w kolejnych latach: Anton Gruda – Cieszyn, inż. Schorsch – Bielsko, inż. Aleksander Bobkowski – Kraków i przez trzy kolejne lata Richard Gerin – Wiedeń.

W 1908 r. VSC d BV wstępuje do utworzonego w 1905 r. Austriackiego Związku Narciarzy w Wiedniu a w 1919 r. należy do grona Towarzystw Narciarskich – założycieli     Polskiego Związku Narciarskiego  (PZN).
Od 1922 r. ponownie kontynuowane były kursy narciarskie oraz organizowane corocznie międzyklubowe zawody, w których odnosili zwycięstwa narciarze z Zakopanego: Rozmus, Krzeptowski, Mückenbrunn, Zubek.
Liczba członków klubu wynosiła: 1907 r.– 29, 1909 r.– 111, 1913 r.- 138, 1926 r.– 371, 1930 r.– 400.

   Współpraca VSC d BV z  PZN oraz innymi Towarzystwami Narciarskimi układała się poprawnie a narciarze uczestniczyli wspólnie w organizowanych zawodach aż do schyłku lat 30-tych, kiedy to w klubie zaczęły ujawniać się tendencje szowinistyczne* co doprowadziło do bojkotu przez polskie kluby narciarskie w 1938 r. corocznych zawodów organizowanych przez VSC d BV w Szczyrku.

* - inż. architekt Rudolf Wiesner (Wiceburmistrz Bielska a w latach 1935 – 37 Senator RP) z pochodzenia Austriak – gorący zwolennik Hitlera i jego ideologii założył w Bielsku na początku lat 30-tych organizację „Jungdeutsche Partei” (Partia Młodoniemiecka) – krzewiącą ideologię narodowo-socjalistyczną (wzorującą się na NSDAP). Partia ta w 1939 r. skupiała ok. 50 tyś. członków pochodzenia niemieckiego z terenu Śląska Cieszyńskiego, Górnego Śląska, Wielkopolski, Pomorza i Łodzi, była ona ostoją szpiegostwa i kolebką V kolumny w Polsce, osiągnęła u schyłku lat 30-tych znaczne wpływy również w niemieckich organizacjach sportowych i turystycznych, wykorzystując tuż przed wybuchem II wojny światowej do szkolenia hitlerowskich bojówkarzy - schroniska górskie tych organizacji usytuowane w Beskidach Zachodnich.