Dokumenty


Aktualne i archiwalne materiały dotyczące
Beskidzkiego Klubu Narciarzy "Gronie"

Wszystkie zamieszczone tu materiały dostępne są w plikach *.pdf lub *.rtf po kliknięciu w granatową nazwę dokumentu.


Regulamin Beskidzkiego Klubu Narciarzy "Gronie" - regulamin

Sprawozdanie z okazji XV rocznicy utworzenia Beskidzkiego Klubu Narciarzy "Gronie" za okres od 10.04.1999 do 13.12.2014 r.  - sprawozdanie

Sprawozdanie z prac Zarządu BKN GRONIE - kadencja 2012 -2016 r.  - sprawozdanie 12/16

Kalendarz imprez organizowanych przez BKN Gronie:  sezon 2012 - 2013   sezon 2013 - 2014   sezon 2014 - 2015   sezon 2015 - 2016