Ilość klubowiczów zmienia się w sposób ciągły oraz dynamiczny i podawanie tej liczby wymagałoby ciągłej pracy administratora strony. 
Można jednak przedstawić, bez obawy o częstą aktualizację danych, skład zarządu klubu wybranego na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się w dniu 19.11.2016 r. 

Zarząd Klubu:
Jan Brylski - Prezes 
Lucjan Simka - V-ce Prezes
Sławomir Pilch - V-ce Prezes
Bartłomiej Brylski - Skarbnik
Renata Sadowska - Sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Andrzej Małek - Prezes KR
Wojtek Hosumbek - Sekretarz KR
Jacek Żeliński - V-ce Prezes KR