K
lub BKN Gronie działa w strukturze Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i jest jednostką non-profit a zarząd klubu pełni swoje funkcje społecznie. Misją klubu jest propagowanie szeroko pojmowanej  turystyki narciarskiej a także turystyki wysokogórskiej.


Wysokogórska Odznaka Narciarska PTTK jest najwyższym wyróżnieniem dla osób uprawiających wędrówki na terenie Tatr, Karkonoszy, masywu Babiej Góry i innych gór wysokich.

BKN Gronie wypełnia swoją misję przez: 
  • organizację własnych imprez narciarskich głównie w Karpatach Zachodnich i Sudetach Wschodnich na terenie Polski, Czech i Słowacji oraz Alp;
  • prowadzenie teoretycznych i praktycznych szkoleń narciarskich;
  • upowszechnienie zdobywania odznak narciarskich PTTK oraz prowadzenie poprzez TRW ich weryfikacji;
  • prowadzenie  monitoringu i prac znakarskich na narciarskich szlakach turystycznych w Beskidach;
  • prowadzenie szkoleń członków klubu na stopnie Przodowników Turystyki Narciarskiej;
  • publikowanie w mediach drukowanych i elektronicznych artykułów popularyzujących zimową turystykę narciarską.

Monitorowanie i znakowanie szlaków narciarskich jest jednym z zadań Klubu.