Kalendarz planowych i proponowanych wycieczek
BKN "Gronie"
 
a także terminarz innych, ciekawych imprez  turystycznych, sportowych i narciarskich.


BKN Gronie zaprasza w sezonie zimowym 2018/2019 na wędrówki i wyprawy narciarskie w góry Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Małego a także w Sudety, Tatry i Alpy. Szczegółowy plan klubowych wypraw narciarskich oraz innych ciekawych zimowych turystycznych i sportowych imprez narciarskich. >  >  >  >  >  >  >  >  >  >Oprócz wycieczek i wypraw znajdujących się w kalendarzu planujemy kilka jednodniowe i wielodniowych wycieczek w rejony:
 • Skrzycznego
 • Szyndzielni i Klimczoka
 • Pilska
Terminy powyższych wycieczek zostaną uzgodnione w późniejszym terminie, o których poinformujemy na stronie internetowej, oraz pocztą email w późniejszym terminie.Tu znajduje się, aktualny na dany sezon, kalendarz imprez organizowanych przez BKN Gronie w formacie  *.pdf
REGULAMIN IMPREZ/WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ BKN GRONIE:
 1. Proponowane powyżej wyprawy i wycieczki narciarskie mają charakter wędrówek indywidualnych lub grupowych oraz formę turystyki kwalifikowanej PTTK –
  w myśl zapisów artykułu 8 i 9 Statutu  ZG PTTK.
 2. Uczestnicy biorą udział w powyższych imprezach na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się indywidualnie od następstw nieszczęśliwych wypadków (oprócz posiadanego ubezpieczenia od NNW członków PTTK w ramach polisy Generalnej ZG PTTK) oraz pokrywają całość kosztów uczestnictwa w wycieczce – imprezie (są tylko koszty własne uczestników). Ponadto uczestnicy muszą posiadać stosowny ekwipunek turystyczny i sprzęt narciarski oraz osobiste umiejętności dostosowane do stopnia trudności danej trasy (tj. umiejętności bezpiecznego poruszania się na nartach również poza oznakowanymi i utrzymywanymi trasami narciarskimi). Uczestnicy zobowiązani są też do przestrzegania przepisów prawa i ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas poruszania się w górach i na innych terenach oraz bezwzględnego zastosowania się do zaleceń osób koordynujących pod względem organizacyjno-merytorycznym i logistycznym daną trasę (imprezę) – Przodownika Turystyki Narciarskiej PTTK.
 3. Na wycieczki i imprezy przebiegające na trasach poza obszarem Polski należy zabrać z sobą paszport lub dowód osobisty oraz polisę ubezpieczeniową.
 4. Ze względu na warunki śniegowe, trasa i termin w/w wycieczek (imprez), może ulec zmianie.
 5. Proponowane dodatkowe wycieczki i imprezy narciarskie ( Kalendarz Imprez ) odbywają się w elastycznych terminach uzgodnionych bezpośrednio pomiędzy ich uczestnikami telefonicznie lub e-mailem.
 6. Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu zastrzeżona jest dla Władz  Beskidzkiego Klubu Narciarzy „GRONIE.”

Kolorem czerwonym oznaczono imprezy BKN Gronie
Kolorem zielonym oznaczono imprezy KTN ZG PTTK


UWAGA!!! Zastrzegamy sobie  możliwość odwołania, zmianę terminu lub miejsca zaplanowanej imprezy narciarskiej organizowanej przez BKN Gronie.

Bliższych informacji o turystyce narciarskiej i organizowanych wycieczkach można uzyskać na stronach witryny internetowej klubu: www.gronie.beskidy.pl oraz w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca w godz. 17.30 – 18.30 w biurze Oddziału PTTK w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 9, (I piętro)

Na stronie Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK  w zakładce imprezy znajduje się spis imprez narciarskich organizowanych przez PTTK w bieżącym sezonie narciarskim
Podstrony (1): Kalendarz 1